Kdybych měl tu moc něco změnit – aneb já premiérem.

Můj volební program

Jelikož se začínají pomalinku rozjíždět předvolební kampaně, tak jsem si řekl, co bych udělal já, kdybych se stal premiérem a mohl rozhodovat o směřování tohoto státu :). Čtěte v článku!

Zrušil bych hrubou mzdu

Co to blázním? Ne neblázním. Co nám říká hrubá mzda? Nic. Neříká nám ani kolik dostaneme na účet, ani kolik stojíme zaměstnavatele. Počítá se z ní základ zdravotního a sociálního pojištění, to je vše.

Zbytečně se tím politikaří  – kolik za vás odvede zaměstnavatel, kolik vy…ono je to ve výsledku jedno. Zaměstnavatel nastavuje mzdy na základě toho, kolik za vás odvede státu – tedy podle superhrubé mzdy. Hrubá mzda dělá zbytečný bordel.

Zrušil bych příspěvky na bydlení a většinu sociálních dávek

Zrušil bych příspěvek na bydlení. Přídavky na bydlení jsou vypláceny rodinám (jednotlivcům) jejichž náklady na bydlení tvoří více než 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu, a současně 30 % z příjmu (35 % v Praze) není vyšší než normativní náklady na bydlení.

Stát nemá být chůva, stát má zajistit bezpečnost obyvatelstva, infrastrukturu a nastavit podmínky pro rozvíjení ekonomiky.

Zrušil bych příspěvek na stavební spoření – je to nefér vůči nízkopříjmovým skupinám, kteří si za rok nenašetří tolik, aby jim stát mohl přidat.

Zrušil bych porodné – na to mají nyní nárok jen ti, kteří berou maximálně 2,7x více, než je životní minimum.

Jednoduše, ti kteří jsou na tom finanční špatně, by neměli mít děti. Nedokáží jim dát vhodné rodinné zázemí.

Zamezilo by se tím porodům pro porodné. Že se vám to zdá jako blbost? Ano nedává to smysl, ale někteří nepřemýšlí dopředu. Vezmou si svých 13 500 a jsou spokojeni, že to můžou prochlastat :)

Všem co jsou dlouho na pracovním úřadě bych dával měsíční příjem 4 000 Kč + příspěvky na každé nezaopatřené dítě. Jiné dávky bych pro zdravé lidi nevyplácel. Žádné speciální dávky pro hmotnou nouzi. Každý dělá rozhodnutí a měl by za ně nést důsledky. Stát se o zdravé lidi nemá starat.

Beztak v ČR je procento lidí zasažené chudobou nízké – oproti jiným zemím Evropy.

Zrušení osobního bankrotu

Když si půjčím, musím to přeci vrátit. Kvůli tomuto zákonu, který dovoluje dlužníkovi nesplatit celou částku, narůstají úroky u mikropůjček – kvůli vyššímu riziku.

Tím dochází k narušení celého trhu s půjčkami. Na tento fakt pak nejvíc doplácí ti, kteří své půjčky poctivě splácí.

Zvýšit dávky opravdu potřebným

Občané s vážnějším onemocněním či handicapem (lidi na vozíčku, slepí) těm bych přidal alespoň 2x tolik co mají teď. Když žije člověk sám a je na vozíku, tak peníze potřebuje. Tyto dávky bych podmínil účastí na rekvalifikačních kurzech (pro lidi na vozíku, co mohou pohybovat rukama třeba kurz práce s počítačem, aby mohli pracovat z domova).

Zvýšil bych vdovecký důchod. Pro seniory, kteří pobírají starobní důchod, by se hodilo, aby vdovecký důchod byl vyšší. Ze dvou důchodů se dá bydlení v klidu utáhnout, ovšem je-li na to člověk sám, tak nemá moc možností.  I když lepší variantou by bylo, kdyby se např. dvě vdovy k sobě přistěhovaly. Nebyly by osamocené a ještě by to finančně zvládli.

Povolit marihuanu

Povolil bych marihuanu, stát by vydělal na spotřební dani a nemuseli  by se platit kriminalisté, kteří bojují proti překupníkům a pěstitelům této rostliny.

Kdo chce, drogu si stejně pořídí a jen na tom tratí celá společnost.

Zrušil bych všechny dotační programy

Dotační programy většinou slouží k tomu, aby se na oko něco dělalo. Je to černá díra na peníze. Létají v tom hrozné částky. Dotační programy ve školství jsou třeba zde.

Nijak nechci upírat ušlechtilý cíl těchto programů, ale upřímně je tento cíl nemají šanci splnit. Tyto prostředky mohou být lépe využity jinde. Například vybavení učeben. Snížení počtu žáků ve třídách apod.

Stejně tak bych zrušil pobídky firmách, různé dotace na ne/smysly pro firmy. Dotace jsou nespravedlivé.

Všechny dotace vytvářejí půdu pro korupční jednání a způsobují morální hazard.

Zrušil bych neziskové organizace

Samozřejmě bych je všechny neziskové organizace jak jsou teď nezavřel. Jen by se musely převést na obchodní společnost.  Ať je to firma jako každá jiná a jestli bude nebo nebude tvořit zisk, si zvolí sama.

Mimoto pro neziskovky platí trochu jiná – benevolentnější pravidla. Proto je ráj pro podnikatelé, je to dobrá pračka špinavých peněz.

Mým cílem by bylo nastavit jednoduchá pravidla pro všechny společnosti. Aby to ty ex-neziskové organizace nazatížilo zbytečnou administrativou.

 

Zavedl bych státní maturitu z matematiky. Ihned

Často slýchám, že se musí státní maturita z matematiky připravit. Musí se k tomu uzpůsobit výuka, aby ji udělalo větší procento středoškoláků.

Já to chápu jinak. Chápu  to jako super síto pro ty, kteří jdou / nejdou na VŠ. Každý student VŠ by měl mít alespoň elementární znalosti matematiky. A ty člověk, který neudělá státní maturitu z matematiky nemá.

Dneska je přespříliš vysokých škol.

Díky tomuto opatření by VŠ často neměly koho přijmout a musely by se zavřít.

Klesl bych počet středních škol s maturitou a víc by se využívala nástavbová studia – a tak by to bylo správně. Stát by ušetřil a vynaložené peníze by se využily efektivněji.

I právník, zubař či knihovník musí mít logické myšlení – které poskytuje právě matematika. Logické myšlení by měl mít každý student VŠ bez výjimky. Student, který nepotřebuje ke svému povolání logické myšlení nepotřebuje VŠ.

Proč bychom my všichni ze svých daní měli platit studium člověku bez logického myšlení. Společnosti to pak na daních nevrátí.

Trh vše rozhodne

Finanční podpora divadel muzeí. To bych vše zrušil. Kvalitní kultura se zaplatí sama (do Národního divadla musíte koupit lítsky docela hodně předem).

Nekvalitní kultura shání peníze po státu, kde se dá. Když trh říká, že má skončit, tak skončí.

Palčivější je to u budov, kde přece jenom jde o zachování nějaké historické památky, jejíž zničení by nás mohlo v budoucnu mrzet.

Řešením je smlouva se soukromníkem, který by se zavázal budovu opravovat na vlastní náklady výměnou za bezplatný nájem.

Kromě kultury bych samozřejmě zrušil podporu vrcholového sportu. Fotbal, hokej, tenis je byznys. Proč by ho měl podporovat stát.

Nižší daně a sociální pojištění

To, co by se ušetřilo bych nechal lidem, většinou s nimi umí nakládat lépe než stát.

Zrušení daní

Zrušil bych silniční daň, daň z nemovitosti a solidární daň.

Zavedl bych zpátky zdravotnické poplatky

Poplatky u lékaře byly super. Nebyly takové fronty u lékaře a 30 Kč byla cena limonády. Prostě paráda. Simulanti k doktorovi chodit nemuseli.

Zrušil bych slevu na poplatníka

Sleva na poplatníka mi přijde zbytečná. Poplatníkem je každý (ač se dá použít jen u jednoho zaměstnavatele). Místo toho bych snížil daně v %. Dost by ulevilo daňovému systému a zjednodušilo výpočet daní.

Žádná byrokracie pro živnostníky

Živnostník by dal FÚ přístupy k prohlížení na svůj podnikatelský účet. Živnostník by byl povinen všechny platby vést přes něj. V případě přijmutí hotovosti by ji musel na účet vložit.

Stát by mu v březnu jen poslal částku, kterou má zaplatit společně s výpočtem, jak k ní došel. Živnostník by ji poté buď jen převedl na účet FÚ nebo by ji reklamoval. Všimněte si, že úředník je potřeba až v době reklamace. Do té doby to vše udělá informační systém sám.

Stát by byl pro živnostníky partnerem, ne velkým bratrem.

Zrušil bych ministerstva a propustil státní úředníky

Zrušil bych:

  • ministerstvo životního prostředí – sloučil s ministerstvem pro místní rozvoj
  • ministerstvo pro lidská práva  – zrušit
  • ministerstvo kultury – sloučil s ministerstvem pro místní rozvoj

Díky tomu nebude třeba mít tolik státních úředníků, která musí stát platit místo toho bych peníze nechal lidem v podobě snížení daní.

Ministerstva budou mít cíle

Ministerstva by měly mít stanovené cíle a k ním stanovený rozpočet. Ministr by mohl najmout koho by chtěl. Nemusel by se řídit tabulkami a mohl by přijímat méně lidí a nabídnout jim více peněz.

Při nesplnění určitého procenta cílů by byl ministr automaticky odvolán či by byl snížen rozpočet pro ministerstvo na další období.

Podpora v nezaměstnanosti podmíněna veřejně prospěšnými pracemi

Kdo by byl na úřadu práce déle než 2 měsíce, by dostal práci přidělenou od úřadu práce. Pokud chce dostávat podporu v nezaměstnanosti, musí práci přijmout.

Privatizace České Pošty, České Televize, Českého Rozhlasu a omezení působnosti Českých drah.

Česká pošta nefunguje . Prodat soukromému vlastníkovi značku a pronajímat mu pošty. U kterých by bylo věcné břemeno (aby ji mohli využívat i jiné soukromé firmy, samozřejmě by se museli podílet na části platu zaměstnanců ČP). Tato část je ovšem velice problematická v tom, jak to přesně nastavit.

Česká Televize je super značka a určitě by ji někdo koupil a dokázal by ji provozovat bez ztráty.

Český Rozhlas už je v naší době zcela zbytečný. Je to dobrá značka, kterou každý zná a určitě by se dobře prodala.

České dráhy by měly jezdit jen na tratích, které nejsou dostatečně pokryty soukromými dopravci. Neměly by se pouštět do cenové války, kterou platí pak daňoví poplatníci.

Stát nemá podnikat, má pro podnikání vytvářet vhodné prostředí.

Nízké daně, malý stát

Dobrý stát je jako dobrý fotbalový rozhodčí – není skoro vidět a do hry skoro nezasahuje. Když je potřeba tak rozhodne. Hráči ho přirozeně respektují a chápou pravidla hry.

Není nic horšího než když se člověk nevyzná v zákonech. Jsou všelijaké výjimky. Jsem pro zákony bez výjimek. Jak v zákonu musí být výjimka, tak je to špatný zákon a měl by se napsat tak, aby v něm výjimky nebyly.

Nejhorší je, když se vymýšlí zákony jen proto, aby bylo vidět, že vláda něco dělá. Radši ať nedělá nic. Často je to lepší.

 

 

 

 

 

 

Share the joy
  •  
  •  
  •  

About Václav Veselka

Jmenuji se Václav Veselka a jsem absolventem oboru "Informační systémy a technologie" na VŠE. Pracuji v internetovém marketingu. To, co dělám, mě baví, jelikož se zajímám o většinu věcí okolo webu, takže něco umím z HTML, CSS, jQuery, PHP. Rád mám fotbal a miluju Spartu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>